หน้าแรก Change Language :     
ผลการศึกษาที่ดี เปรียบเสมือนการลงทุนปลูกต้นไม้ใหญ่ แก่นแข็ง ที่ไม่อาจเห็นผล
ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่สามารถ วัดออกมาเป็นตัวเลขได้ โรงเรียนที่ดีควรเตรียมให้เด็ก
บริหารชีวิตให้เป็นในโลกที่อยู่ ในห้องสี่เหลี่ยม ในโลกภายนอกที่ไม่ปลอดภัยเหมือน
ในบ้านหรือ ในโรงเรียนที่โรงเรียนวนิษา เราเชื่อมั่นว่า "วันนี้เราประสบความสำเร็จใน
การสร้างมนุษย์ที่สามารถอยู่ในโลกนี้ ได้อย่างสง่างาม ด้วยความคิดและความสามารถ
ในระดับสากล" โรงเรียนวนิษา
  อัจฉริยะสร้างได้...กับคุณวนิษา เรช


“อัจฉริยภาพคงที่” ความเชื่อเดิมที่ผิดๆ
ในสมัยก่อน...ก่อนที่งานวิจัยทางสมองจะก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันคนมักมี ความเชื่อว่า
ความฉลาดเป็นสิ่งที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ใครเกิดมาด้วยไอคิว
เท่าไร ก็จะจากโลกนี้ไปด้วยไอคิวเท่านั้น ระหว่างที่เรา มีชีวิตอยู่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงใดๆ.....


ด้วยแนวคิด และความเชื่อแบบนี้ จึงเกิดความคิดในการทดสอบไอคิวขึ้น กลายเป็น
ข้อสอบที่มีมาตรวัดด้านคณิตศาสตร์และภาษา ในบางครั้งอาจมีด้านตรรกะร่วมด้วย
เมื่อเวลาผ่านไป จึงกลายเป็นความเชื่อว่า อัจฉริยภาพมีเพียงด้านคณิตศาสตร์และ
ภาษาเท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติม..กับคุณวนิษา เรช

  ภาพกิจกรรม
 
 
นวัตกรรมทางการศึกษา
Brain-Based Learning
Mind Map
Multiple Intelligences
เมนู
หลักสูตรและแนวคิด
ครูวนิษา
สถิติการสอบเข้า
การสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง
แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
FAQ.